سایت بازی انفجار تک بت بدون فیلتر بابا بت آریان بت بت 120 ozabet بری بت ناسا بت مل بت بدون فیلتر برنامه مگاپاری وان ایکس بت بدون فیلتر وین نود

ماه بت

برای ورود به سایت ماه بت کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت

مه ته لی کوردی

مه ته لی کوردی

مه ته لی کوردی | کانال شهر سنندج شارسنه‎ | ‎مەتەڵ کوردی (معما و چیستان کردی) | مه ته لی کوردی ( چیستان کوردی ) – بوکان | مه ته لی کوردی با جواب | چیستان و معمای کردی همراه با معنی و جواب

مه ته لی کوردی

1 مل چفت ده نویک تیژ کمی نیمه خم دارای ی مه ته لی کوردیه چو دریده شکم؟ سنجاق مه ته لی کوردی

2 دو برای هاو پشت دو خویشک هاو دم یکصدا و یک جور بی زیاد و مه ته لی کوردی کم چن نوکر خاص نازیان کیشی هرچه ها دلیان اوان راسی هوشن؟ دوزله

3 یاران یاوران یه چشته هنن کس نمزانو تعدادشان  مه ته لی کوردیچنن سراسر ج مه ته لی کوردیهان تا کوه البرز هم سگه مه ته لی کوردی هم خر هم ژنه هم بز هم له آبادی هم له شهریچ هس وه من جواو ده ای حیوانه چس؟ خرگوش

4 شیرین و خوش عسل نیه حکایت مه ته لی کوردی و مثل نیه گاه سبک و گاه سنگین مه ته لی کوردیه ارا تمام بنی بشر خیلی شیرینه یه برا دیرید اگه یه وقت بای که امیدوارم وه ریوار کس نای وه روز ازل تا که وه الان ناویان همیشه ها سر زوان؟ خواب مه ته لی کوردی

5 هزار پا دیری له هزار بیشتر له آو و آگر له هوا تیژ تر؟ تلفن

6 سفید سنگی له پای بر مه ته لی کوردیی هه خوید و هلپرید؟ علک

7 تت و تت ونه چوار مه و یه ونه؟ دست

8 چال چل گزی خور له تی نیگزی؟ لوله تفنگ مه ته لی کوردی

9 چل تاق چل نیم تاق چل مه ته لی کوردی پنجره چو زاق؟ انار

10 ترشه چیو هنار  مه ته لی کوردیهنار نیه برزه چیو چنار مه ته لی کوردی چنار نیه؟ دار لیمو

11 سه دکان دیر مه ته لی کوردییم هر سه دوش و دوش او مه ته لی کوردیلی پوست دومی آرد سومی چوب فروش؟ سنجد

12 تالی هوریشم خمه مل مامه دوریشم مه ته لی کوردی او هه قیژنید و من هه کیشم؟ بانگلین

بیشتر بخوانید  پیج هات بت

مه ته لی کوردی

13 خوا سوله داسیوره چ مه ته لی کوردیفته؟ خوا سوله داسیوره چفته

14 سه پنج پانزه دو هفده سه بیست؟  20 مه ته لی کوردی

15 بانه تت و تتیگه خواره  مه ته لی کوردی تت و تتیگه حفی سره مار نیه گیاه خوره گا نیه؟ کیسل

16 خوی چنه خایگه جی چنه گای مه ته لی کوردیگه؟ چهارچوب در

17 مرغ پا زرین مار پا له آو مرغ مکشه مار ، مار مخوه له آو؟ چراغ موشی

18 خالوژن ممی براژن شمیه ایسه دالگ ممی چه ی شمیه؟ خواهر

19 آسمان صاف وفر واره؟ علک مه ته لی کوردی

20 وقتی دیونیده ناسینیده وقتی سین مه ته لی کوردییده کیده ور نایونیده؟ کفن

21 رین در که و پچیه بوش؟ کندو عسل مه ته لی کوردی

22 دو زگ و یه کمر؟ هور

30 یه گاوی دیریم تاریک و شو رنگ د مه ته لی کوردیایم ها له بان قلعه گلی سنگ فره یا کمی مه ته لی کوردی پنجای باریه 10 نفر تمام خدمت کاریه تا پشت او گا نمالی له گل او گا او باره ناویدو منزل؟ ساج کوانی مه ته لی کوردی

31 هل هل و دم دم شش پا و دو ثم؟ ترازو مه ته لی کوردی مه ته لی کوردی

47 ور مقاریکه ور ای مقاره یه کانی و آویگه له ور ای کانی و آوه یه سیا چناریگه له بان ای سیا چناره یه گوره شاریگه آو ای گوره شاره وک زار ماره؟ قلیان

ابراز علاقه به زبان کردی چگونه اس مه ته لی کوردیت؟ در جوامع مختلف از ج مه ته لی کوردیمله کشور خودمان، فرهنگ ها و زبان مه ته لی کوردی های مختلفی وجود دارد که شاید ارتباط با برخی از آن ها مشکل باشد، چرا که نمی توان با تمام زبان ها آشنایی داشت‌. از جمله این زبان های شیرین و جذاب، زبان کردی می باشد مه ته لی کوردی که آموزشگاه زبان ملل در این مقاله عبارات و کلمات عاشقانه کردی کوتاه پرداخته است تا کمی از زیبایی این زبان لذت ببرید. مه ته لی کوردی

بیشتر بخوانید  اهنگ های هومان و کوروش

درباره زبان کردی بیشتر بدانیم

مطمئنا در مسیر زندگی اجتماعی خود با افراد کرد زبان آشنا شده اید و شاید دوست داشته ا مه ته لی کوردیید که با زبان آن‌ها آشنا باشید و با آن‌ها صحبت کنید. این زبان در ایران جزء زبان های رایج به شمار می رود و گویش های مختلفی از آن وجود دارد. از جمله می توا مه ته لی کوردین گویش های سورانی، کرمانجی، ایلامی، کلهری و… را نام برد. مه ته لی کوردی

در بین بیش از هشتاد زبان زنده مه ته لی کوردی دنیا باید گفت که زبان کردی در رتبه سی و  مه ته لی کوردییکم قرار گرفته است‌. در ایران بر طبق آمار حدود ده درصد از جمعیت را افراد کرد زبان تشکیل می دهند و باید گفت که در مناطق مختلفی از ایران پراکنده شده اند. قابل ذکر است که زبان مادری این افراد زبان کردی بوده و زبان فارسی در واقع زبان دوم آن ها محسوب می شود.

ادبیات این زبان شیرین بسیار  مه ته لی کوردیغنی و پر بار می باشد. البته زیبات مه ته لی کوردیرین قسمت هر زبان نحوه ابراز اح مه ته لی کوردیساسات آن است. کلمات عاشقانه کردی نیز از این قاعده مستثنا نیست. موضوع ابراز علاقه به زبان کردی نیز یکی از موضوعات بسیار شیرین و جذاب است که بهتر دیدیم با واژه های زیبای آن آشنا شوید.

نگاه تخصصی تر به زبان کردی

همان گونه که گفته شد زبان کردی از زبان های زنده دنیا به شمار می رود و ری مه ته لی کوردیشه آن به زبان های هندی و اروپایی می رسد. قواعد در این زبان مختص خود زبان کردی می باشد و برای یادگیری این زبان باید گرامر و قواعدش را فرا گرفت. مه ته لی کوردی

درباره نگارش این خط، سه رسم الخط به کار می رود که آرامی یا همان الفبای ع مه ته لی کوردیربی، لاتین و روسی می باشند. زمانی که حکومت مادها به پایان رسید، این زبان نیز دچار تزلزل شده و رسم‌الخط آن نیز از بین رفت و از رسم الخط اعراب استفاده می شده است. مه ته لی کوردی

بیشتر بخوانید  سریال دختر گل فروش قسمت 231

اما در نیم قرن گذشته اندیشمندان تصمیم گرفتند برای نگارش زبان کردی قوانین مه ته لی کوردی تازه ای ایجاد کرده و رسم الخط عربی جای خود را به رسم الخط جدید زبان کردی داده است. در این رسم الخط جدید دیگر خبری از حرکات اعرابی وحود ندارد. مه ته لی کوردی

اگر قرار است هر ملتی بخواهد فرهنگ خود را حفظ کند و آن را ارتقا دهد در گام او مه ته لی کوردیل باید تلاش کند که زبان خود را حفظ کرده و اجازه ندهد به هر دلیلی این زبان از بین برود.

در بین تمام صحبت های به این زبان، ابراز علاقه به زبان  مه ته لی کوردیکردی بسیار جذاب است و شاید غیر کرد  مه ته لی کوردیزبانان نیز دوست داشته باشند در شرایطی این کلمات عاشقانه کردی کوتاه را به کار ببرند.

مقاله پیشنهادی: اصطلاحات کاربردی زبان کردی + ترجمه و تلفظ مه ته لی کوردی

در ادامه جملات و عبارات زیبایی را با این مضمون برای شما عزیزان به نگارش درآورده ایم:مه ته لی کوردی

 ابراز علاقه به زبان کردی کوتاه

معنی عزیزمه ته لی کوردی م به زبان کردیبسته به نوع گویش متفاوت است. در این مه ته لی کوردی قسمت برای زبان آموزان عزیز و همه  مه ته لی کوردیعلاقه مندان به زبان شیرین کردی چندین جمله برای ابراز علاقه به زبان کردی را می آوریم. می توان با به کار ب مه ته لی کوردیردن این جملات دوستان و آشنایان کرد زبان خود را شگفت مه ته لی کوردی زده و خوشحال نمود. ترجمه فارسی را نیز برای شما به رشته تحریر در آورده ایم مه ته لی کوردی

4 پاسخ به “انیمیشن 2024 دوبله فارسی”

 1. Robertcot گفت:

  Salam, qiymətinizi bilmək istədim.

 2. Robertcot گفت:

  হাই, আমি আপনার মূল্য জানতে চেয়েছিলাম.

 3. Robertcot گفت:

  Hej, jeg ønskede at kende din pris.

 4. Robertcot گفت:

  Hi, roeddwn i eisiau gwybod eich pris.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *